Menu
中文 EN

Cursussen

Korte geschiedenis van de antieke Chinese schilderkunst en kalligrafie

2019/04/17
Chinees Cultureel Centrum in Den Haag

De Tang- en de Song-dynastie (van 618 tot 907 en van 960 tot 1279) waren twee gouden periodes vol voorspoed in de geschiedenis van de Chinese schilderkunst en kalligrafie. Al vroeg in de Tang-dynastie trok het hof schilders aan uit hele rijk. Yan Liben bijvoorbeeld (阎立本), die leefde van 601 tot 673, was een belangrijk ambtenaar en later minister van staat. Hij was ook een belangrijke schilder in de zevende eeuw. Hij schilderde onder andere rollen met historische onderwerpen, zoals belangrijke gebeurtenissen, en ook portretten. Dit alles tot verrukking van zijn mecenas, Taizong. Zijn bekendste werken zijn de rol Keizer Taizong die de Tibetaanse gezant ontvangt, in het Chinees Bunian Tu genaamd en de Keizerrol, waarop keizers zijn geportretteerd. 


Deel van de rol Bunian Tu (Keizer Taizong die de Tibetaanse gezant ontvangt)


Portretten van keizers op de Keizerrol

In zijn werk zie je elegant en helder kleurgebruik, een vloeiende en krachtige lijnvoering en een afgewogen compositie. Zijn werk wordt gezien het hoogtepunt van de schilderkunst uit de Tang-dynastie en heeft zowel historische als artistieke waarde. 

Door de economische ontwikkeling halverwege de Tang-periode worden de onderwerpen van de schilderkunst na zijn tijd breder, en komen er andere genres aan bod, zoals het landschap en de muurschildering, en onderwerpen als religieuze figuren, paarden en bloemen.

De beide dynastieën vormen ook belangrijke periodes voor de Chinese kalligrafie. Door de vereniging van het Chinese rijk kwamen de verschillende kalligrafische stijlen uit het noorden en zuiden van het uitgestrekte rijk samen, waardoor het gebruik van de penseel eenduidig werd. Vanaf die tijd was er een universele schrijfwijze in heel China. 

In de Song-dynastie (960–1279) ontstond de traditie om werken te kopiëren in modelboeken en zo het werk van oude meesters te bewaren. Song-kunstenaars en geleerden, zoals Su Shi (苏轼, 1037–1101), Huang Tingjian (黄庭坚, 1045–1105), en Mi Fu (米芾, 1051–1107) zorgden er niet alleen voor dat tradities werden nagevolgd, maar zij beschouwden kalligrafie ook als een manier om je persoonlijk en creatief uit te drukken. 


Su Shi (苏轼, 1037–1101)                                           


Huang Tingjian (黄庭坚, 1045–1105)

Deze workshop wordt georganiseerd met het oog op de tentoonstelling Revisiting Ancient Chinese Painting and Calligraphy. Er worden meesterwerken uit de Chinese schilderkunst en kalligrafie uit de Tang- en Song-dynastieën gekopieerd, onder leiding van meesters Zhang Huirong en Zhang Qieyi. U raakt er geïnspireerd door de eeuwenoude wijsheid van de oude meesters en leert landschappen en portretten schilderen met schitterende details, met het gebruik van de traditionele penseel-en-inkttechniek.

-Activiteitenkalender

© 2021 Chinees Cultureel Centrum in Den Haag  |   Privacy